Regnbede-1

Regnvandsbedene

Vi har anlagt to regnvandsbede. Et i prydhaven og et i krydderutrehaven.

Vores hus er nemlig temmelig langt, så for at minimere gravearbej-det til rørføring valgte vi denne løsnng.

Selve huset er på 275 m2 og har en grundflade på cirka 180 m2. Dertil kommer udhus med garager på 70 m2 - således kommer vi på cirka 250 m2 i alt. Vores totale grundareal er ca. 2.450 m2.

Arbejdet er udført i perioden primo august til ultimo december 2015, og alt er udført med håndkraft spader, skovle og trillebøre.

Alle indkøbte materialer inklusive planter og udgifter til autoriseret kloakmester for godkendelse af frakoblinger fra det offentlige kloaknet er holdt indenfor de 21.500 kr. som vi fik refunderet af vores tilslutningsafgift til kloaknettet.

REGNVANDSBEDE - TORUPVEJ 2 - 8350 HUNDSLUND

Det ene regnvandsbed er anlagt i prydhaven, hvor det er placeret i forbindelse med et bed med elefantgræs. Billedet her er taget før regnbedet er anlagt. Bedet med elefantgræs kan også ses græsplænen - elefantgræsset er endu ikke så højt på dette tidspunkt.

Billedet her viser regnvandsbedet ved sommertid - set nogenlunde fra samme position som billedet til venstre.

Regnvandsbedet falder smukt ind i helheden sammen med de gamle buske og træer.

Det andet regnvandsbed er placeret ved husets sydgavl og indgår som en del af krydderurtehaven, som ved samme lejlighed fik en større omlægning.