Forside

Vi havde en kat som hed MissMarple!

hun var "lidt krukket" i de varme dage i sommeren 2018.

Mogens' blog kan ses her>

Køb blanding til krydderdram >>>

Noget om regnvandsbede

Vi har anlagt to regnvandsbede i forbindelse med projekt LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i Hundslund.

De to regnvandsbede er anlagt medt i prydhaven og et i krydderutrehaven.

Vores hus er nemlig temmelig langt, så for at minimere gravearbej-det til rørføring valgte vi denne løsnng.

Selve huset er på 275 m2 og har en grundflade på cirka 180 m2. Dertil kommer udhus med garager på 70 m2 således kommer vi på cirka 250 m2 tagflade i alt.

Vores totale grundareal er ca. 2.450 m2.

Arbejdet er udført i perioden primo august til ultimo december 2015, og alt er udført med håndkraft spader, skovle og trillebøre. Alle indkøbte materialer inklusive planter og udgifter til autoriseret kloakmester for godkendelse af frakoblinger fra det offentlige kloaknet er holdt indenfor de 21.500 kr. som vi fik refunderet af vores tilslutningsafgift til kloaknettet.